Thursday March 22, 2018
News Feeds:

 

 

MOTSHANE

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. PHESHEYA HLATSHWAYO

INDVUNA YENKHUNDLA: OSCAR JETHRO MLOTSHWA

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Kupheleni

Ndlovula Dlamini

Isaiah Hlophe

7624 1920

2. Luhlendlweni

Mvandazi Dlamini

Mandla Enock Malaza

7605 5628

3. Mantabeni

Indvuna Mbetse

Sandy Mbetse

7627 6835

4. Mpolonjeni

Petros Dvuba

Sabelo Hadebe

5. Nduma

Sipho Shongwe

Sabelo Mnisi

7685 6474

6. Sigangeni

Sipho Dlamini

Thami Shongwe

7633 6136

7. Siphocosini

Madvumangadli Dlamini

Bongani Dube

7637 5818

Copyright © 2018. Swaziland Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!