Thursday June 21, 2018
News Feeds:

 

 

 

 

 

 

 

NKHABA

 

MEMBER OF PARLIAMENT: MENZI DLAMINI

 

INDVUNA YENKHUNDLA: JABULANI ALEC MNCINA

 

CHIEFDOMS:

 

 

 

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

1. Ejubukweni

Mbhungu Mabuza

Khulekani Nhlabatsi

7622 0941

2. Ekuvinjelweni

Mathutha Mncina

Mandlenkhosi Vilakati

7653 2715

   

3. Mdzimba

Majahentfonjeni Kunene

Cisco Ndzabandzaba

7611 2597

   

4. Malanti

Indvuna Sihamula II

Jerry Mnisi

7633 5719

   

5. Nkhaba

Prince Bhekimphi

Nonhlanhla Nkambule

7643 2236

   

 

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!