Monday May 21, 2018
News Feeds:

 

 

MAPHALALENI

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. MABULALA MASEKO

INDVUNA YENKHUNDLA: GABANGANI DLAMINI

CHIEFDOMS:

 

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Endlozini

Pius Dlamini

7605 6700

2. Emfeni

Myengwa Nkambule

Jimson Mamba

7617 9183

3. Emcengeni

Indvuna Mabizo Dlamini

Thimothy Dlamini

7607 1607

4. Ensingweni

Maloyi Dlamini

Masomalenhle Dlamini

7627 4593

5. KaSiko

Indvuna Themba Dlamini

Joseph Dlamini

7644 6305

6. Madlolo

Bulawako Ginindza

Bongani Bennett

7625 7198

7. Maphalaleni

Mashila II

Maphevu Dlamini

7621 1846

8. Meleti

Indvuna Maphopho Mavuso

Elmon Maseko

7653 3688

9. Ntsanjeni

Mangaliso Magongo

Ndumiso Gama

7632 8518

10. Sitseni

Indvuna Khabuzela Dlamini

Kenneth Lukhele

7612 2810

Copyright © 2018. eSwatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!