Monday June 18, 2018
News Feeds:

 

 

SOMNTONGO

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. SANDILE NXUMALO

INDVUNA YENKHUNDLA: DUMSANI MBHAMALI

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1.Etjeni/Ezindwendweni

Indvuna Zachariah Mbhamali

Solomon Simelane

7608 3602

2. Luhlekweni

Indvuna Phuza Ndzinisa

Bongani Myeni

7643 9743

3.Maplotini/Lavumisa

Indvuna Timothy Matse

Eric Matsenjwa

7626 5361

4. Nsubane

Indvuna Jerome Ndwandwe

Busisiwe Lukhele

7657 0620

5. Ntuthwakazi

Indvuna Mathuna Gina

Thembi Gina

7624 0269

6. Phangweni

Indvuna Daniel Mavuso

Philemon Matse

7622 9078

7. Vimbizibuko

Prince Gasawangwane

Bonginkosi Sibandze

7647 6925

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!