Monday June 18, 2018
News Feeds:

 

 

 

 

 

DVOKODVWENI

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. MUSA SITEZI DLAMINI

INDVUNA YENKHUNDLA: SIKHUMBUZO DLAMINI

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Etjedze

Boniface Mamba

7632 2074

2. Malindza

Ndlondlo Tsabedze

Zanele Manana-Mondla

7608 5346

3. Njabulweni

Nhlanhla Zubuko

7611 9210

4. Macetjeni

Prince Mshengu

Mandlenkhosi Tsabedze

7604 2677

5.Mdumezulu

Prince Kusa

Mandla Shongwe

6.Mhlagatane

Ncaba Fakudze

7604 1959

7.Sigcaweni

Prince Sijingo

Boniface Malaza

7651 0053

 

 

 

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!