Thursday June 21, 2018
News Feeds:

 

 

NGUDZENI

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. DUMISANI NDLANGAMANDLA

INDVUNA YENKHUNDLA: MAHLWAYIZELA NGCAMPHALALA

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. KaMbiko/Mkhaya

Bhenile Matsebula

Nkosingiphile Ngubane

7603 4312

2. kaMhawu

Maweni Simelane

Simeon Simelane

7622 0312

3. KaMshengu

Zakewu Mamba

Mlamuli Shongwe

7634 0961

4. Kukhanyeni/Mpini

Susa

Wandile Mvubelo

7627 7583

5. Lusitini

Tfolo

Mduduzi Mthimkhulu

7812 5838

6. Ndushulweni

Inkhosi Maja II

Mfanasibili Ngcamphalala

7661 8327

7. Nokwane

Majaheni Nhleko

Sibusiso Khumalo

7628 7565

8. Phobane

Magwegwe Mamba

Mfaniseni Mavimbela

7635 7094

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!