Thursday June 21, 2018
News Feeds:

SHISELWENI II

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. MTHOKOZISI KUNENE

INDVUNA YENKHUNDLA: THEMBA XABA

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Mahlalini

Khondlo Sibandze

Sabelo Kunene

7631 0846

2. Makhwelela

Mkhulunyelwa Nzima

July Nzima

7680 5255

3. Mathendele

Indvuna Tom Hlatshwayo

Peter Vusumuzi

7621 3979

4. Mbabala

Prince Phufela

Isaac Dlamini

7674 8441

5. Mbangweni

Nyakenye Matsebula

Lucky Mkhwanazi

7627 1788

6. Mbeka

Prince Mangaliso

Phillip Dlamini

7621 9570

7. Mkhitsini

Mfukama Mndzebele

Sipho Mtsetfwa

7628 8860

8. Mpangisweni

Prince Velakubi

Mthokozisi Tsela

7607 9045

9. Sikhotseni

Mgabhi Bhembe

Maswati Bhembe

7633 4438

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!