Monday June 18, 2018
News Feeds:

 

 

EKUKHANYENI

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. BONGANI MABUZA

INDVUNA YENKHUNDLA: MMEMEZI DLAMINI

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Bhekinkhosi

Bonginkhosi

Dlamini Mary Rose

7671 8813

2.Eni

Mandanda

Sihlongonyane Bongani

7615 5898

3. Maliyaduma

Mtsetfwa Vusumuzi

7627 5825

4. Mbeka

Mandanda

Dvuba Vusie

7632 9498

5.Mkhulamini

Dlamini Thandazile

7618 9635

6.Ngcayini

Mandanda

Gama Eunice

7638 0186

7.Nkiliji

Mkhumbi

Dlamini Bongani

7615 4649

8.Nsenga

Lukhuleni

Vilakati Fana

7638 5701

9.Nswaceni

Lukhuleni

Dlamini Joseph

7652 1025

10.Ntunja

Nyatsi

Maphosa Mzwandile

7621 5732

11.Sankolweni

Lukhuleni

Mokoena Betty

7628 5778

12.Nyakeni

Malunge

Dlamini Mfanizile

7633 4092

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!