Content

MEMBER OF PARLIAMENT : MATSEBULA MDUDUZI M.

                                                7604 3675

INDVUNA YENKHUNDLA : MAVIMBELA GCINUMUZI TV4

                                             7611 9528

 

CHIEFDOM BUCOPHO CONTACT 
Siphocosini Mavimbela Sipho 7621 8852
Mantabeni Mbetse Malanga Sandy 7627 6835
Sigangeni Shongwe Andreas Thami 7633 6136/79
Luhlendlweni Malaza Enock Mandla 7605 5628

 

LUDZELUDZE

MEMBER OF PARLIAMENT: 

                                                                                                                 

INDVUNA YENKHUNDLA:   

CHIEFDOMS

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Kudzeni

Chief Mphikeleli Shongwe

 

2. Mbekelweni

 

 

3. Nkamanzi

Prince Gija

 

4.Zombodze

 

 

5.Lozitha

 

 

Lobamba

HLANE INKHUNDLA

Chiefs

  • Ndvuna Thimothy Madonsela                    :               Khuphuka
  • Ndvuna Saraphina Tsabedze                     :               Mnjoli

Inkhundla Administration (Council)

Member of Parliament                  :                   Hon Goerge Maseko

Indvuna Yenkhundla                      :                  Ms Bongile Magagula

Inkhundla Secretary                       :                  Ms Thuli Tsabedze

Bucopho                                              :               Mr Msholozi S. Malambe                                 Hlane/Sikhuphe

                                                                                Mr Mfaniseni Maseko                                     Mnjoli

                                                                                Mr Joseph Mahlalela                                      Khuphuka

                                                                                Mr Bongani M. Dludlu                                     Ntandweni

Contact Numbers:

Tel:        Nil

Cell:      76124188

MKHIWENI INKHUNDLA

 

Inkhundla Administration (Council)

Member of Parliament                  :                 Masuku Ndlelayekuphila  

                                                                       7605 5254

Indvuna Yenkhundla                      :                Mamba Dumisa 

                                                                        7603 2130

Bucopho                                              :           Masuku Siphelele P.  7614 4773                                   Dvokolwako

                                                                            Ndzimandze Siphiwo F. 7617 1384                                    Ekutsimuleni

                                                                            Magagula Sipho Tizo     7627 2659                                     Mbelebeleni

                                                                             Maseko Mfaniseni S.    7611 7286                                      Mnjoli

                                                   Magagula Khanyisile  7631 5565                                     Khuphuka

OffCanvas Menu