LUDZELUDZE

MEMBER OF PARLIAMENT: Swali Vusi

                                                             7618 7234

                                                                                                                 

INDVUNA YENKHUNDLA:    Shongwe Senzo C

                                                  7602 0774

CHIEFDOMS

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Kudzeni

Chief Mphikeleli Shongwe

Hlophe Bhutibhuti S.

7621 0247

2. Mbekelweni

 

Mashinini Nkosinathi S.

7628 0084

3. Nkamanzi

Prince Gija

Maziya Sabelo E.

7608 7764

4.Zombodze

 

Mlipha Sikhumbuzo E.

7645 7774

5.Lozitha

 

Bhembe Mzwakhe

7696 6839

OffCanvas Menu