MAHLANGATSHA

MEMBER OF PARLIAMENT: Ngcobo Norman

                                                           7604 0017

INDVUNA YENKHUNDLA:    Manyatsi Khandlela B.

                                                           7621 4890

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

1. Bhahwini

Chief Khwebetisa Ntshalintshali  Ntshalintshali   Mathokoza   7613 3802

2.ka-Zulu

   Hlophe Wandile  7692 7377    

3. Ludvondvolweni

   Mndzebele Christopher  7608 8969    

4. Luzelweni/Ntfungula

Chief Sotunwanane Sacolo  Mavuso Mfanimpela A.  7617 9021    

5.Mambatfweni

Prince Ndabakawombe  Mansoor Thulisile  7627 2217    

6.Mgomfelweni

Chief Mphaphela Mabuza  Vilakati Nkosinathi M.  7699 6643    

7.Mpolonjeni/Mahlangatsha

Prince Jiwako  Mdluli Ellina N.  7617 2548    

8.Nciniselweni

   Dlamini Sipho M.  7632 9860    

9.Ndzeleni

   Maziya Enock  7624 1450

10.Nsangwini

   Maseko Nhlanhla  7806 6398/7622   1043

11.Sigcineni

   Hlophe Douglas V.  7833 8869

OffCanvas Menu