NGWEMPISI

MEMBER OF PARLIAMENT: Dube Mthandeni

                                                                    7604 7136

INDVUNA YENKHUNDLA:    Ngwenya Herbet Majaha

                                                                   7607 1868

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Bhadzeni 1

Ndvuna Lusendvo  Kunene Nkosinathi  7606 8864

2. Dladleni

   Nkambule Lucas  7622 1062

3. Macudvulwini

   Dlamini Bonkhe  7613 3745

4. Ngcoseni

Chief Mlobokazane Fakudze  Mabuza Simo M.  7614 9690

5. Velezizweni

   Dludlu Sibusiso M.  7615 0301

OffCanvas Menu