LUGONGOLWENI

MEMBER OF PARLIAMENT: Magongo Thethi N.

                                                7612 0916 

INDVUNA YENKHUNDLA:    Shongwe Felicia P.

                                                          7607 7097

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

1. Ka-Langa

 Maziya Mbhekwa E.  7612 4293

2. Makhewu

 Gumedze Mpendulo  7633 0517    

3. Mlindazwe

 Nkuna Skimza S.  7853 4585    

4. Sitsatsaweni

 Mkhatjwa Anthony   7604 5817    

 

 

 

OffCanvas Menu