INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA TEL. NO.
KUMETHULA 1.Gasa Sihlongonyane Sidumo Andile 76429681    
  2.Khamsile Simelane Mbongeni 76738979 Masuku Sandile Simelane Jabulani Mkhari
  3.Lomfa Mdziniso Shadrack 76346955 76737546  
  4.Mbabane Myeni Nkosinathi 7696 0988/76212388  
  5.Mbangweni Simelane Nkosingiphile 76311265    
  6.Nkalaneni Manzini Nkululeko Mshinavu 76363977    
  7.KaNkomonye Dlamini Johannes Msuswa 7611 7467    
  8.KaNzameya Khumalo  Ayanda 76609286    
           

 

OffCanvas Menu