MHLAMBANYATSI

MEMBER OF PARLIAMENT:  

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
MHLAMBANYATSI 1.Bhunya Shongwe Veli S. 76549865/79545301    
  2.Dingizwe Masuku Phatsive Siphelele 7637 1518    
  3.Lundzi Mbuyisa  Sithembiso 78425340 Dlamini  Mzamo Dlamini Bonginkhosi
  4.Mbangave Dlamini  Samkelo 76468963 78616917  
  5.Mlindazwe Dlamini  Njabulo S. 76509580    
  6.Zondwako Sacolo Nkosinathi 7662 6883    
           

OffCanvas Menu