DVOKODVWENI

MEMBER OF PARLIAMENT:

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
1.DVOKODVWENI 1.Hlane Magagula Simphiwe N. 76904090    
  2.Malindza Dlamini Moses M. 76083517 Fakudze Sabelo Shabalala  Sifiso
  3.Mdumezulu Shongwe  Sincomiso T. 7694 5954 76142004  
  4.Mhlangatane Fakudze  Ncaba  P. 7604 1959    
  5.Njabulweni Ngwenya  Nkosinathi 76052652    
  6.Ntandweni Dludlu Bongani Maphevu 7617 0081    

 

OffCanvas Menu