LUGONGOLWENI

MEMBER OF PARLIAMENT: 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
10.LUGONGOLWENI 1.Ka-Langa Simelane  Mpendulo 76328405 Mamba Mfana Jabulani Souza Muntu
  2.Makhewu Ngcamphalala  Thobile 76130988 76116072  
  3.Mlindazwe Nkuna Sibusiso Sikhumbuzo 7853 4585    
  4.Sitsatsaweni Mpofu Khulile Sisana 7633 1119    

 

       
         

 

 

 

OffCanvas Menu