MTSAMBAMA

MEMBER OF PARLIAMENT: Shongwe Simosakhe

                                                            7607 1569

INDVUNA YENKHUNDLA:    Shongwe Freddie M

                                                           7631 8718

 

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

1. Benezer

Mabonya Simelane

 Simelane Mampela  7823 4383

2. Bhanganoma

Prince Nyatsi

 Zwane King P.  7632 9149    

3. KaZenzile

Mabonya Simelane

 Mkhwanazi Vusumuzi   7611 5436    

4. Kwendzeni

Makhosikhosi Khumalo

 Simelane Mandla M.  7618 0671    

5. Magele

Prince Maphumzane

 Mmema Sikhumbuzo A.  7648 7973    

OffCanvas Menu