MANZINI NORTH

MEMBER OF PARLIAMENT: 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
9.MANZINI NORTH 1.Dwaleni Mabota Sarah 76182903    
  2.Emakholweni Tfwala Petros Themba 7622 8233 Mandlazi Siboniso Nhlengetfwa Mashayinkonjane
  3.Manzini Central Dlamini  Getrude Zanele 7617 8561 76381636  
  4.Mnyenyweni Hlophe-Sifundza  Philile 76143298/79143298    
  5.Mzimnene Zwane Mthobisi 76114361    
  6.St. Pauls Dlamini Celani Sicelo 7612 9532    

           
 

       
 

       
 

       

OffCanvas Menu