HOSEA

MEMBER OF PARLIAMENT:

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
2.HOSEA 1.Bufaneni Sikhondze Nhlanhla 7624 7065    
  2.Hhohho Emuva Xaba  Sikhumbuzo 76188971 Hlongwane  Bongani Mabuza Sifiso
  3.Ludzakeni/Kaliba Ndlangamandla Sibonakaliso 76479340 76341077  
  4.Lushini Msibi  Zanele 76246159    
  5.Manyiseni Dlamini  Yanhle  78723787    
  6.Nsingizini Gumbi  Siphiwesihle  Selby 7628 6976    
  7.Ondiyaneni Nxumalo Muzi Mthobisi 7689 4734    

 

OffCanvas Menu