MANGCONGCO

MEMBER OF PARLIAMENT: 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
MANGCONGCO 1.Dwalile Zwane Sikhumbuzo J. 76210722    
  2.Mabhukwini Dlamini  Jabu 76364990 Mhlanga Sabelo Gaa Dlamini Lomalanga I.
  3.Mangcongco Philani Zikalala 78273416 76238436 7638 1765
  4.Sandlane/                    Ekuthuleni Dlamini Sibusiso  M.? 7645 9548    
           

OffCanvas Menu