Monday June 18, 2018
News Feeds:

 

 

 

NTFONJENI

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. SIFISO SOMPISI MAGAGULA

INDVUNA YENKHUNDLA: MFANZILE SIBANDZE

CHIEFDOMS:

 

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Emvembili

Prince Solani

Dumsile Sibeko-Dlamini

7635 3936

2. Evusweni

Prince Mahhebeni

Nkosinathi Mabuza

7644 5242

3. KaHhelehhele

Prince Mnikwa

James Maduku Dlamini

7614 7454

4. KaHhohho

Indvuna Mvelase Mdluli

Themba Dlamini

7611 8665

5. KaLomshiyo

Prince Tikhontele

Madlala Dlamini

7622 9132

6. KaNdwandwe

Prince Magudvulela

Ntombikayise Dlamini

7606 7297

7. Mshingishingini

Prince Ngangaza

Nkululeko Mavuso

7649 9824

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!