Monday June 18, 2018
News Feeds:

 

 

MATSANJENI SOUTH

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. SIKIZA MHLUNGU

INDVUNA YENKHUNDLA: MANDLAKAYISE MATSE

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Bhambitje

Indvuna Aaron Ngobe

Vusi Langwenya

7821 3526

2. Dinabanye

Indvuna Sikhendi Ndwandwe

Salebusa Dlamini

0837 335189

3. Kuphumleni

Indvuna Samuel Myeni

Thandazile Ndlovu

7617 6300

4. Kwaluseni/Mgamu

Indvuna Samuel Sibandze

Bhekindonda Hlatshwayo

7811 5761

5. Nkonka

Indvuna Simon Shiba

Nomsa Sangweni

7672 2442

6. Nsalitje

Indvuna Sipho Matse

Dumi Mkhwanazi

7678 0642

7. Qomintaba

Prince Gasawangwane

Victor Dlamini

7813 1189

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!