Thursday June 21, 2018
News Feeds:

 

MAHLANGATSHA

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. BONGANI HLOPHE

INDVUNA YENKHUNDLA: MDUDUZI FAKUDZE

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Bhahwini

Solunwane

Mathokoza Ntshalintsali

7671 8813

2.ka-Zulu

Madubula

Elizabeth Dlamini

7615 5898

3. Ludvondvolweni

Mlobokazane

Christopher Mndzebele

7627 5825

4. Luzelweni

Solunwane

Mfanimpela Mavuso

7632 9498

5.Mambatfweni

Solunwane

Derick Dlamini

7618 9635

6.Mgomfelweni

Mphaphela

Mnyase Ngwenya

7638 0186

7.Mpolonjeni

Sigidzi

Sibongile Nkambule

7615 4649

8.Nciniselweni

Nciniselweni

Absalom Dlamini

7638 5701

9.Ndzeleni

Madubula

Mphiwa Dlamini

7652 1025

10.Nsangwini

Mlobokazana

Wandile Ntshalintshali

7621 5732

11.Sigcineni

Madubula

Douglas Hlophe

7628 5778

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!