Thursday June 21, 2018
News Feeds:

 

 

 

 

 

 

SIPHOFANENI

MEMBER OF PARLIAMENT: HON. GUNDWANE GAMEDZE

INDVUNA YENKHUNDLA: MLONYENI DLAMINI

CHIEFDOMS:

 

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Hlutse

Mdlaka Gamedze

Solomon Gwebu

7617 1325

2. Kamkhweli

Prince Mshengu

Phila Dlamini

7611 7654

3. Macetjeni

Prince Mshengu

Mduduzi Fakudze

7642 8830

4. Madlenya

Mgwagwa Gamedze

Sibusiso Mahlangu

76421411

5.Othandweni/Maphilingo

Maphilingo Shongwe

Amos Gadlela

7615 5205

6.Mphumakudze

Indvuna Yemcuba

Longoma Dladla

7675 2594

7.Nceka

Mlamuli

Nkosingiphile Masina

7632 7668

8.Ngevini

Mshikashika II

Mkhono Dlamini

7622 8147

9.Tambuti

Sicelo Vilakati

7637 6495

10.Vikizijula

Mawandla Gamedze

Norah Vilakati

7636 8302

 

 

 

Copyright © 2018. Eswatini Government. Designed by Computronics
Warning!!! This template is no longer Compatible with this Version of Content Management System please replace it as soon!!!!