GILGAL

MEMBER OF PARLIAMENT:

INDVUNA YENKHUNDLA:   

CHIEFDOM BUCOPHO CONTACT DETAILS
Bulunga  
Hlutse  
Mabondvweni  
Macetjeni  
Sigcaweni  
Tjedze  
Vikizijula  

MEMBER OF PARLIAMENT:

INDVUNA YENKHUNDLA:   

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

 1.Gasa 

 

 2.Khamsile

     

 3. Lomfa

     

 4. Mbabane

     
 5. Mbangweni      
 6. Nkalaneni      
 7. KaNkomonye      
 8. KaNzamenya       

 

PHONDO MEMBER OF PARLIAMENT: 

INDVUNA YENKHUNDLA:                       

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Bhadzeni 2 

   

2.Lushikishini

Chief Somntsewu Motsa  

3. Khabonina

   

4.Mahhashini 

   

5. Mgazini

Prince Sicunusa  

 

 

LOBAMBA

MEMBER OF PARLIAMENT:  

INDVUNA YENKHUNDLA:     

CHIEFDOMS:  

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

1. Eni

   

2. Ngcayini

   

3. Nsenga 

   

4. Nsingweni

   
5. Sankolweni    
6. Sibuyeni Chief Mafohla Sukati  
7. Sigombeni    
8. Ntunja    
9. Vusweni  Prince Senzangakhona  
 

Minister Speeches

OffCanvas Menu