Swaziland is divided into four regions i.e. Hhohho, Manzini, Lubombo and Shiselweni.  The country has 55 Tinkhundla and 385 Chiefdoms.

Hhohho has 14 Tinkhundla and 97 Chiefdoms
Manzini has 16 Tinkhundla and 101 Chiefdoms
Lubombo has 11 Tinkhundla and 87 Chiefdoms
Shiselweni has 14 Tinkhundla and 100 Chiefdoms

LIST OF TINKHUNDLA AND NUMBER OF CHIEFDOMS

MANZINI REGION

INKHUNDLA                        NO. OF CHIEFDOMS
1.  Kukhanyeni                             14
2.  Mtfongwaneni                            5
3.  Mahlangatja                            11
4.  Mangcongco                            4
5.  Ludzeludze                              7
6.  Emkhiweni                               3
7.  Lobamba Lomdzala                4
8.  Ntondozi                                 6
9.  Lamgabhi                               5
10. Mafutseni                              7
11. Nhlambeni                            4
12. Ngwempisi                           10
13. Mhlambanyatsi                     6
14. Manzini North                       4 wards
15. Manzini South                       6 wards
16. Kwaluseni                              3

SHISELWENI REGION

INKHUNDLA                        NO. OF CHIEFDOMS

1.   Sigwe                                5
2.   Ngudzeni                          6
3.   Khubuta                            5
4.   Mtsambama                     5
5.   Gege                                11
6.   Shiselweni II                     9
7.   Sandleni                          11
8.   Hosea                              6
9.   Zombodze                        4
10. Shiselweni I                      5
11. Nkwene                            5
12. Maseyisini                         6
13. Matsanjeni                         7
14. Somntongo                        15

LUBOMBO REGION                NUMBER OF CHIEFDOMS

1.   Sithobela                            3
2.   Mpholonjeni                        4
3.   Siphofaneni                       10
4.   Nkilongo                            5
5.   Matsanjeni North                4
6.   Dvokodvweni                      5
7.   Lubuli                                  5
8.   Hlane                                   4
9.   Lomahasha                          4
10. Mhlume                                2
11. Lugongolweni                       4

HHOHHO  REGION                NUMBER OF CHIEFDOMS

1.   Timphisini                            4
2.   Ndzingeni                            7
3.   Mhlangatane                        9
4.   Ntfonjeni                             7
5.   Pigg’s Peak                           6
6.   Madlangampisi                     6
7.   Lobamba                             5
8.   Mbabane West                     8 zones
9.   Mbabane East                      8 zones
10. Hhukwini                            2
11. Maphalaleni                        11
12. Motshane                            7
13. Nkhaba                               5
14. Mayiwane                            5


OffCanvas Menu