Contacts Details

Head Office

Telephone: (+268) 2404 2476/7/8

Fax: (+268) 2404 3357

Email: corrcom1@yahoo.com

MEMBER OF PARLIAMENT : MATSEBULA MDUDUZI M.

                                                7604 3675

INDVUNA YENKHUNDLA : MAVIMBELA GCINUMUZI TV4

                                             7611 9528

CHIEFDOM BUCOPHO CONTACT 
Siphocosini Mavimbela Sipho 7621 8852
Mantabeni Mbetse Malanga Sandy 7627 6835
Sigangeni Shongwe Andreas Thami 7633 6136/79
Luhlendlweni Malaza Enock Mandla 7605 5628

 

LUDZELUDZE

                                                                                                                 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
5.LUDZELUDZE 1. Kudzeni Shongwe Pirate 76807096/79248059 Maziya Sabelo Eugene Masuku Nomkhosi Augustin
  2. Mbekelweni Msibi Zwelithini M. 76902323 76087764/79981747  
  3. Nkamanzi Dvuba Mbongiseni 76520873/79289087    
  4.Zombodze Mlipha Sikhumbuzo Ernest 7645 7774    
  5.Lozitha Mardaunt Keagan 76653389/79426959    
           

Lobamba

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
1.DVOKODVWENI 1.Hlane Magagula Simphiwe N. 76904090    
  2.Malindza Dlamini Moses M. 76083517 Fakudze Sabelo Shabalala  Sifiso
  3.Mdumezulu Shongwe  Sincomiso T. 7694 5954 76142004  
  4.Mhlangatane Fakudze  Ncaba  P. 7604 1959    
  5.Njabulweni Ngwenya  Nkosinathi 76052652    
  6.Ntandweni Dludlu Bongani Maphevu 7617 0081    
           

 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
12.MKHIWENI 1.Dvokolwako Mtsetfwa  Mlungisi 76683982    
  2. Khuphuka/                  Ngomane Dlamini  Makhosazana 76175245 Shongwe Simanga Comfort Tshawuka Mandla F.
  3.Kutsimleni Ndzimandze Frank Siphiwo 7617 1384 76275540  
  4.Mbelebeleni Ngwenya Sabelo J. 76240827    
  5.Mnjoli /Likima Nyoni Bongani M. 76142626    

OffCanvas Menu