LUDZELUDZE

                                                                                                                 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
5.LUDZELUDZE 1. Kudzeni Shongwe Pirate 76807096/79248059 Maziya Sabelo Eugene Masuku Nomkhosi Augustin
  2. Mbekelweni Msibi Zwelithini M. 76902323 76087764/79981747  
  3. Nkamanzi Dvuba Mbongiseni 76520873/79289087    
  4.Zombodze Mlipha Sikhumbuzo Ernest 7645 7774    
  5.Lozitha Mardaunt Keagan 76653389/79426959    
           

OffCanvas Menu