SANDLENI

MEMBER OF PARLIAMENT:

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
SANDLENI 1.Gwegwe/ Kontshingila Mkhonta Tekhaya Precious 76563212    
  2.KaShiba /Tibondzeni Simelane Phumelele Ntokozo 78369227 Dludlu Phila Andile Nzima Bongani Muzi
  3.Ngololweni Dlamini Ntombifuthi Angel 7664 2885 7628 9343  
  4.Nhlentjeni Dlamini  Mduduzi Simon 7647 0960    
  5.Nkhungwini Dlamini Nobuhle Annacletta 7618 3572    
           
           

 

 

 

 


OffCanvas Menu