KUBUTA INKHUNDLA

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
KUBUTA 1.Ezishineni Dlamini Sabelo Tars 7621 1455    
  2.KaGwebu Masuku Sifiso Celani 76921045    
  3.Kakholwane Sibandze Masiza Celani 7698 9413 Mdluli Thembumusa Maswazi Mamba Masiphula
  4.KaMbhoke Mdluli Nkosiyabonga Simon 7826 1517 76474467  
  5.KaNdlovu/ Manyeveni ? Manana  Veronica 78176032    
  6.Kaphunga Nsibandze Celiwe Octavia 76217464    
  7.Ngobolweni Dlamini  Ntombi  Precious 7631 4575    
  8.Nhlalabantfu Lukhele  Siphiwe Pertunia 7605 7202    

 

KUBUTA

MEMBER OF PARLIAMENT: 

INDVUNA YENKHUNDLA:    

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

1. Ezishineni

Prince Gobizembe

   

2. Kakholwane

Nyamelwako Manana

       

3. KaNdlovu

         

4. KaPhunga

Indvuna Mfanyana Lukhele

       

5. Ngobolweni

Dambuza Lukhele

       

6. Nhlalabantfu

Prince Ngangabani

       
7. KaMbhoke          
8.KaGwebu          

OffCanvas Menu