NGUDZENI

MEMBER OF PARLIAMENT: 

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
7.NGUDZENI 1.Ka Mbiko/Mkhaya Mbingo  Bhekani Mcolisi 76293990    
  2.KaMhawu Fakudze Sindi Zodwa 78151181    
  3.KaMshengu Shongwe Mlamuli Seedwell 7617 7968    
  4.Kukhanyeni/Mpini Langwenya Majahonkhe 78220061   Ndlovu Mfanawekulunga
  5.Lusitini Dlamini Vusumuzi Elphas 76489160 Dlamini Mavivi Donaldson Charles
  6.Ndushulweni Msibi Vukani Loyd 7626 5560 7604 0269  
  7.Nokwane Dlamini Thembinkhosi 76213342    
  8.Phobane Mavimbela Mfaniseni Bahle 76357094    

OffCanvas Menu