MAHLANGATSHA

MEMBER OF PARLIAMENT: Ngcobo Norman

                                                           7604 0017

INDVUNA YENKHUNDLA:   

CHIEFDOMS:

CHIEFDOM

CHIEF

BUCOPHO

BUCOPHO CONTACT

   

1. Bhahwini

Chief Khwebetisa Ntshalintshali  

2.ka-Zulu

       

3. Ludvondvolweni

       

4. Luzelweni/Ntfungula

Chief Sotunwanane Sacolo      

5.Mambatfweni

Prince Ndabakawombe      

6.Mgomfelweni

Chief Mphaphela Mabuza      

7.Mpolonjeni/Mahlangatsha

Prince Jiwako      

8.Nciniselweni

       

9.Ndzeleni

   

10.Nsangwini

   

11.Sigcineni

   

OffCanvas Menu