SIPHOFANENI

MEMBER OF PARLIAMENT:

INKHUNDLA CHIEFDOM BUCOPHO TEL.NO. INDVUNA YENKHUNDLA MP
9.SIPHOFANENI 1.Kamkhweli Zwane Majaha 76140047    
  2.Madlenya Gadlela Nkosingiphile 76352590 Ngcamphalala Phiwokwakhe Simelane Nomalungelo
  3.Maphilingo Shongwe Siphiwe Zanele 7608 0178 76023200  
  4.Mphumakudze Mbhamali  Mphakatsi 76602811    
  5.Nceka Masina  Nkosingiphile Simphiwe 7632 7668    

OffCanvas Menu